Privatlivspolitik

GDPR – Persondata Forordning

Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning, GDPR, i kraft og denne
overholder Ibens Mobile Høreklinik.

Ansvar

I forbindelse med undersøgelse og behandling af dig som kunde indsamler og behandler Ibens Mobile Høreklinik en række personoplysninger om dig.

Ibens Mobile Høreklinik lægger stor vægt på at behandle dine data på en sikker og fortrolig måde i overensstemmelse med lovgivningen.

Det er mit mål og hensigt at give dig størst mulig indsigt i, hvorledes jeg behandler dine data.

Typer af oplysninger

Jeg behandler følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Nr.
 • E-mailadresse
 • type af høreapparat, samt alder herpå

Sygdomsrelaterede spørgsmål

 • Tidligere problemer med ørerne fx mellemørebetændelse osv.
 • Arvelige forhold vedr. hørelsen
 • Støjeksponering
 • Tinnitus
 • Diabetes
 • helbredstilstand relateret til hørelsen.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Du ejer retten til dine data, og derfor skal du give mig tilladelse og dermed ret til at behandle dine data.

Det gør du ved at udfylde en samtykkeerklæring som du udfylder når jeg kommer og besøger sig.

Formålet med at behandle dine data er, at jeg kan rådgive og vejlede dig på bedste vis, således du opnår en så optimal hørelse som muligt. Behandlingen af dine data tjener således dette formål og jeg behandler kun data som er relevante og tilstrækkelige i forhold til dette.

Hvor længe bliver data gemt?

Ved underskrift på samtykkeerklæringen giver du mig tilladelse til, at gemme dine data så længe det er relevant.

Når jeg ikke længere har behov for at gemme dine data, eller du selv aktivt har ønsket at blive fjernet fra systemet, gennemføres nedenstående handling:

Jeg sletter dig fra datasystem hurtigst muligt. Da det er regnet som sundhedsdata har jeg pligt til at gemme dine data i 5 år, (Regnes efter sidste henvendelse).

Indsigt og ret

Du har altid ret til at få oplyst hvilke data vi registrerer og behandler om dig.

Desuden kan du altid tilbagetrække dit samtykke og skulle det vise sig, at vi har registreret fejlagtige oplysninger om dig, har du altid ret til at få disse rettet eller slettet.

Du har ret til at få en kopi af din journal.

Såfremt disse oplysninger ønskes, skal du rette kontakt til Ibens Mobile Høreklinik.

Dine personoplysninger behandles og opbevares i systemet ”NOAH”

Videregivelse af dine data

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Hvis dine høreapparater skal sendes til reparation, videregives dit navn og adresse til det høreapparatfirma, hvorfra høreapparaterne er blevet købt.
 • Der videregives oplysninger til Sygesikringen Danmark, så der kan udbetales refundering.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for offentligt tilskud til høreapparatsbehandling, videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning af helbredstillæg til høreapparatsbehandling, videregives oplysninger til de kommunale afregningskontorer.

Jeg videregiver aldrig dine data til andre personer, virksomheder, myndigheder eller systemer, uden dit samtykke hertil.

Ret til at indgive klage

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, jeg bruger dine data på, har du ret til at indgive en klage til den relevante, nationale databeskyttelsesmyndighed.

I Danmark, er den relevante databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal.
1300 København K
Tlf. nr.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. behandlingen af dine oplysninger er du velkommen til at kontakte

Iben Bak Møgelvang hos Ibens Mobile Høreklinik.

Fyrrevej 2
8370 Hadsten
Tlf.: 31 51 96 97
Mail: ibensmh@gmail.com